HİPAM'un Uluslarası Proje Başarısı!

Koordinatörlüğünü HİPAM'ın üstlendiği  "Web Based Monitoring and Pulse Self-Palpation in Detection of Silent Atrial Fibrillation Episodes in High Risk Patients in Istanbul Nursing Homes (WebsAFIs)" başlıklı proje, Pfizer Independent Grants for Learning & Change programı kapsamında  kabul edilmiştir. Bütçesi olan 50.000 dolar olan projenin paydaşları Türk Kalp Vakfı ve Kadıköy Belediyesi'dir. 

Projenin amacı;

1.Yüksek tromboembolik riski olan hastalarda sessiz AF epizodlarını saptamak, erken tedaviyle oluşabilecek inmenin önlenmesi.
2. AF ve düzensiz nabız (atriyal fibrilasyon riski) konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve  yüksek risk grubundaki hastaların kendi kendine radiyal nabız muayenesi  yapabilmelerini sağlayacak farkındalık eğitimlerinin verilmesidir.

Bu bağlamda, internet tabanlı akıllı ritim takip sistemleri kullanılması, hasta ve yakınlarına web teknolojileri ile internet üzerinden aritmi ve belirtileri hakkında eğitimlerin düzenlenmesi, bu eğitimlerin belirli zamanlarda yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanlanmıştır.

Yeni yılla birlikte başlayacak olan proje, endüstri 4.0 teknolojilerin test edilmesi olduğu kadar, üniversite, STK ve belediyeleri biraraya getirmesi açısından da önemlidir.

HIZLI ERİŞİM