Merkez Faaliyetleri

Merkezimizin Faaliyet Raporu

  

EĞİTİM FAALİYETLERİ

 

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’ nın talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi kurumlarında çalışan hekimler için Hipertansiyon, Diyabet ve Vasküler Hastalıklar Birinci Basamak Güncelleme Kursu” düzenlenmiştir. Kurs iki gün süreli olup 28. 05 ve 04. 06. 2011 günlerinde gerçekleştirilmiştir. Kurs programı Türk Tabipleri Birliği tarafından da kredilendirilmiş olup, katılımcılara sertifikaları verilmiştir.
 2. İş Sağlığı ve İşyeri Hekimleri Derneği’ nin talebi üzerine 17 Haziran 2011 de İstanbul’daki çeşitli işyeri hekimlerine “Hipertansiyon; Tanı ve Tedavide Güncelleme” konulu kurs verilmiştir. Bu kurs da Türk Tabipleri Birliği tarafından da kredilendirilmiş olup, katılımcılara sertifikaları verilmiştir.
 3. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü öğretim üyeleri ve asistanlarına yönelik 2011-2012 yılı seminer programı hazırlanmış olup ilk seminer 19 Ekim 2011 günü verilmiştir.

  

 ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

 

 1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı asistanlarından Dr. Davut Bilgin “Maskelenmiş Hipertansiyonu Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Hipertansif Hedef Organ Hasarı” konulu uzmanlık tezi araştırmasını Merkezimizin laboratuvar olanaklarını kullanarak gerçekleştirmiştir.
 2. Merkezimizce Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı işbirliği ile “Yaşamsal İşaretlerin Uzman Sistem Yardımıyla Değerlendirilmesi” konulu araştırma projesi BAPKO tarafından desteklenerek yapılmıştır.
 3. Yine Merkezimizce Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı işbirliği ile ülkemizde hipertansiyonu olan hastalarda genetik farklılıklar üzerine iki çalışma gerçekleştirilmiş olup bu araştırmalar iki yurtdışı dergide yayınlanmıştır. Bu alanda ortak çalışmalar devam etmektedir.

 

KONGRE BİLDİRİSİ

 

 1. Altikardes Z. A. et al., (2014). A Study to Classify Non-Dipper/Dipper Blood Pressure Pattern of Type 2 Diabetes Mellitus Patients without Holter Device. WORLD CONGRESS ON COMPUTER AND INFORMATION SYSTEMS (WCCAIS’2014) International Conference on Information and Knowledge Management, IEEE. Hammamet, Tunisia.
 2. Altikardes Z. A. et al., (2012). ABPM Ölçümü Olmaksızın Karar Ağaçları Algoritması ile Non-Dipper/Dipper Öngörüsü. IX. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi. Antalya, Türkiye.
 3. Altikardes Z. A. et al., (2010). A computer based algorithm to predict non-dipper blood pressure pattern without the use of 24-hour blood pressure monitoring. 8th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis. Marmaris, Türkiye.
 4. Bilgin D, Oğuzhan D, Tokay S, Tezcan H, Fak AS, Özener İÇ.(2010). Maskelenmiş Hipertansiyonu Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Hipertansif Hedef Organ Hasarı. 8th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis 

 

MAKALELER

  

 1. Altıkardes A et al. A Study to Classify Non-Dipper/Dipper Blood Pressure Pattern of Type 2 Diabetes Mellitus Patients without Holter Device, 2012 December. (başvuruda)
 2. Orun O, Nacar C, Cabadak H, Tiber PM, Doğan Y, Güneysel O, Fak AS, Kan B. Investigation of the association between dopamine d1 receptor gene polymorphisms and essential hypertension in a group of Turkish subjects. Clin Exp Hypertens. 2011;33:418-21.
 3. Cabadak H, Orun O, Nacar C, Dogan Y, Guneysel O, Fak AS, Kan B. The role of G protein β3 subunit polymorphisms C825T, C1429T, and G5177A in Turkish subjects with essential hypertension. Clin Exp Hypertens. 2011;33:202-8.

 

M.Ü.  Rektörlüğüne bağlı Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  2011 - 2014 arasında özetle aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir:

 

 1. Biri kabul aşamasında olan 3 uluslararası makale,
 2. 1 Ulusal, 3 uluslararası kongre bildirisi,
 3. İkisi TTB akreditasyonuna sahip olan üç seminer ve konferans.

Ayrıca Biyofizik Anabilim Dalı ile ortaklaşa yürütmüş olduğumuz TÜBİTAK projesi tamamlanmış olup, makale yazım aşamasında bulunmaktadır.

 


Bu sayfa Hypertension and Arteriosclerosis Research and Implementation Centre tarafından en son 11.11.2020 02:20:43 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM