WebsAFıs Projesi Nedir?

Yüksek Riskli Hastalarda Sessiz Atriyal Fibrilasyon Ataklarının Web Tabanlı Holter Sistemiyle Saptanması ve Nabız Palpasyonu Eğitimi ile Kişisel Farkındalığın Artırılması, İstanbul AF Çalışması

Web Based Monitoring and Pulse Self-Palpation in Detection of Silent Atrial Fibrillation Episodes in High Risk Patients in İstanbul Nursing Homes (WebsAFIs):

Yaşlanan nüfusta prevalansı artan bir aritmi olan atriyal fibrilasyon (AF), kardiyoembolik inme için de önemli bir risk faktörüdür. Antikoagülan tedavinin AF'li ve yüksek tromboembolik riski olan hastalarda inme riskini azalttığı gösterilmiştir. Ancak AF epizodları bazı olgularda asemptomatik seyredip karşımıza yıkıcı bir inme ile çıkabilmektedir. WebsAFIs çalışmasında amacı, aritmi riski yüksek olan hastalarda sessiz AF epizodlarının saptanmasıdır.

İstanbul'un belirli belediyelerindeki gündüz bakım / yaşlı evlerinin sakinleri taranacak ve 64 yaş üstünde, tromboembolik riski yüksek olan hastalar projeye dahil edilecektir. Tromboembolik risk CHA₂DS₂-VASc skoru ile değerlendirilecektir. Bu skoru 1 veya daha yüksek olan erkek ve 2 veya daha yüksek olan kadınlara atriyal fibrilasyon (AF) ve inme hakkında bilgi sunulacak ve interaktif model üzerinde kendi nabzını palpe etme  eğitimi verilecektir. Pre ve post-testler uygulacaktır. Kendi nabzını uygun şekilde palpe edebildiği gözlenen kişiler 12 ay boyunca izleme alınacak ve günlük palpasyon takibi istenecektir. Düzensiz nabız hissetmesi durumunda lokal olarak EKG çekilecektir. Hastalar arasında en yüksek CHA₂DS₂-VASc skora sahip olanlardan başlayarak ayrıca 200 kişi seçilecek ve bu kişilere non-invasif internet tabanlı non-invazif ritim takibi gerçekleştirilecektir. Ritim takibi iki haftalık aralarla 5 gün süreyle kesintisiz yapılacaktır. Proje sonunda tüm hastalarda 12 kanallı EKG çekilecek ve sinüs ritminde olan tüm hastalara 24 saatlik Holter EKG kaydı yapılacaktır. Hastaların kişisel tıbbi vizitlerine ve tedavilerine müdahale edilmeyecektir. Tromboembolik olaylar takip edilecek ve kayıt altına alınacaktır. Proje sonlanım noktaları; her hangi bir vizit sırasında veya hastanın nabız palpasyonu sonrasında yapılan EKG de veya proje sonunda Holter EKG kaydındaki AF tanısıdır. WebsAFIs AF hakkında farkındalığın artmasına ve sessiz AF ataklarının kişisel nabız palpasyonu yöntemiyle veya internet tabanla uzun sureyl ritim kayıt sistemiyle daha iyi tanınmasına yardım etmesi beklenmektedir. Özellikle toplumda sağlık okur yazarlığının ve inme hakkındaki farkındalığın artışına katkıda bulunacaktır.

Çalışmanın Gerekçesi / Amacı : 

  1. Yüksek tromboembolik riske sahip hastalarda sessiz AF epizodlarını web tabanlı akıllı ritim kayıt cihazı ile saptayarak yüksek riskli AF hastalarında antikoagülan tedavinin başlatılmasına yardımcı olmak ve non-valvüler AF'de primer inmeden korunma oranının başarısını arttırmak,
  2. Atriyal fibrilasyon ve inme hakkında toplumsal farkındalığı ve sağlık okur yazarlığı düzeyini arttırmak,
  3. Düzensiz nabza karşı toplumsal farkındalığı arttırmak ve yüksek riskli hastaları interaktif model ve çeşitli simülasyon yöntemleri ile kendi düzenli/düzensiz nabız aktivitelerini saptamaları konusunda eğitmek

Proje hakkında ayrıntılı bilgi almak için: hipam@marmara.edu.tr


Bu sayfa Hypertension and Arteriosclerosis Research and Implementation Centre tarafından en son 13.11.2020 00:23:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM