Yayınlar

Uluslararası Yayınlar:

Performance evaluation of classification algorithms by excluding the most relevant attributes for dipper non dipper pattern estimation in Type 2 DM patients.

Altikardeş Zehra Aysun, Erdal Hasan, Baba Ahmet Fevzi, Fak Ali Serdar, Korkmaz Hayriye

International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications (8), 247-256, 2016.

  

Investigation of the association between dopamine D1 receptor gene polymorphisms and essential hypertension in a group of Turkish subjects.

Orun O, Nacar C, Cabadak H, Tiber PM, Doğan Y, Güneysel Ö, Fak AS, Kan B.

Clin Exp Hypertens. 2011;33(6):418-21. doi: 10.3109/10641963.2011.561898. Epub 2011 Jul 28.

 

Investigation of the association between dopamine D1 receptor gene polymorphisms and essential hypertension in a group of Turkish subjects.

Orun O, Nacar C, Cabadak H, Tiber PM, Doğan Y, Güneysel Ö, Fak AS, Kan B.

Clin Exp Hypertens. 2011;33(6):418-21. doi: 10.3109/10641963.2011.561898. Epub 2011 Jul 28.

 

Diğer Yayınlar

  1. Birtane, S., Canayaz, E., Altikardes, Z. A., & Korkmaz, H. (2017, October). Development of decision support system using Mamdani type fuzzy logic clusters for metabolic syndrome risk assesment. In 2017 Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO) (pp. 1-4). IEEE. DOI: 10.1109/TIPTEKNO.2017.8238035
  2. Sel OC., Bayram D., Aydın V., Şahin İ, Altıkardeş A., Akman M, Akıcı A., Fak AS.: Hipertansif Hastalarda Beta-Blokerler ve RAS Blokerlerinin Kullanım Oranlarının Farklı Yaş Gruplarında İncelenmesi. 13. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 15-17 Kasım 2018, Zonguldak
  3. Bayram D., Sel OC., Aydın V., Fak AS., Altıkardeş A., Akman M., Akıcı A.: Kronik İskemik Kalp Hastalığı Bulunan Hastaların İlaç Kullanımının İncelenmesi. 13. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 15-17 Kasım 2018, Zonguldak (Poster)
  4. Bayram D., Sel OC., Aydın V., Şahin İ., Altıkardeş A., Akman M., Akıcı A., Fak AS.: Esansiyel hipertansiyon tanılı hastaların ilaç kullanımının incelenmesi. 2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, 14-16 Kasım 2018, İstanbul
  5.  Altıkardeş Zehra Aysun, Deyneli Oğuzhan, Küçükgüzel Şükriye Güniz, Akıcı Ahmet, Akman Mehmet, Arıkan İzzet Hakkı, Fak Ali Serdar (2017)Yenilikçi Bir Yaklaşım ile Marmara Üniversitesi Personeli Kalp Riski Taraması. III. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi IVEK 2017, İstanbul, Türkiye.
  6. Altikardes ZA, Erdal H, Baba A, Fak AS, Korkmaz H. Performance evaluation of classification algorithms by excluding the most relevant attributes for dipper/non-dipper pattern estimation in Type-2 DM patients. 15th The International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, ISDA 2015, Marrakesh, Morocco. IEEE Catalog Number: CFP15394-ART, ISBN: 978-1-4673-8712-5 ,p. 665-672, Doi: 10.1109/ISDA.2015.7489197, Marrakesh, Marrocco.
  7. Altikardes Z. A. et al., (2014). A Study to Classify Non-Dipper/Dipper Blood Pressure Pattern of Type 2 Diabetes Mellitus Patients without Holter Device. WORLD CONGRESS ON COMPUTER AND INFORMATION SYSTEMS (WCCAIS’2014) International Conference on Information and Knowledge Management, IEEE. Hammamet, Tunisia. p.1-5. Doi: 10.1109/WCCAIS.2014.6916555
  8. Altikardes Z. A. et al., (2012). ABPM Ölçümü Olmaksızın Karar Ağaçları Algoritması ile Non-Dipper/Dipper Öngörüsü. IX. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi. Antalya, Türkiye.
  9. Altikardes Z. A. et al., (2010). A computer based algorithm to predict non-dipper blood pressure pattern without the use of 24-hour blood pressure monitoring. 8th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis. Marmaris, Türkiye.
  10. Bilgin D, Oğuzhan D, Tokay S, Tezcan H, Fak AS, Özener İÇ.(2010). Maskelenmiş Hipertansiyonu Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Hipertansif Hedef Organ Hasarı. 8th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis 

 


Bu sayfa Hypertension and Arteriosclerosis Research and Implementation Centre tarafından en son 10.04.2019 16:23:56 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM