Hypertension and Arteriosclerosis Research and Implementation Centre

Hypertension and Arteriosclerosis Research and Implementation Centre

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Çetin Özener

Marmara Üniversitesi  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hakan Tezcan

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Vedat Sansoy

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

 
Prof. Dr. Serap Erdine

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği Başkanı

 

Prof. Dr. Sibel Sakarya

Marmara Üniversitesi    Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Dilek İnce Günal

Marmara Üniversitesi Tıp  Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim ÜyesiProf. Dr. Nazire Afşar

Marmara Üniversitesi    Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Bahçeşehir Üniversitesi  Tıp Fakültesi Nöroloji Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Oktay

Marmara Üniversitesi    Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 

VKV Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü