Hypertension and Arteriosclerosis Research and Implementation Centre

Hypertension and Arteriosclerosis Research and Implementation Centre

Bilimsel Araştırma İşbirlikleri

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anablim Dalı

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  Elektronik-Bilgisayar ABD.

Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği

Kalp ve Beyin Sağlığını Koruma ve Araştırma Derneği