Hypertension and Arteriosclerosis Research and Implementation Centre

Hypertension and Arteriosclerosis Research and Implementation Centre

Akademik Kadro

Dr. İshak Çetin Özener, İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı

Dr. Ali Serdar Fak, Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı

Dr. Serhan Tuğlular, İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı

Dr. Dilek Gogas Yavuz, İç Haslaıkları ve Endokrinoloji Uzmanı

Dr. Oğuzhan deyneli, İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı,

Dr. Mehmet Koç, İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı

Dr. Hakkı Arıkan, İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı

Dr. Sena Tokay, İç Hastalıkları Uzamnı

Fahri Üyeler:

Dr. Hakan tezcan, İç Hastalıkları Uzmanı,

Dr. Nazire Afşar, Nöroloji Uzmanı